Široké Třebčice

 

Charlota Justina z Schönkirchenu

Široké Třebčice byly centrem panství hraběnky Charloty Justiny z Schönkirchenu, jejíž postoj k Židům byl více něž vstřícný. Panství zahrnovalo Podbořanský Rohozec, Letov i Čeradice, kde za doby jejího života žilo až třicet židovských rodin). Už na začátku 18. století vzniklo v Širokých Třebčicích něco jako židovská čtvrť. Skládala se z pěti domků a synagogy. Malé „ghetto“ bylo od centra vesnice oddělané plotem. Zbytky domů stojí dodnes.

Hřbitov

Jeden pramen tvrdí, že vznik hřbitova se datuje k roku 1719, kdy hraběnka za účelem pohřbívání odprodala komunitě pozemek. Podle jiných ale byl založen už v 15. století. Areál hřbitova je dosti členitý a jeho rozloha čítá 2195 m2. Dodnes se dochovalo se na 100 náhrobních kamenů, z nichž řada je barokních a klasicistních (moderní byly odvezeny nacisty). Pohřby se zde konaly až do začátku druhé světové války, během níž byl hřbitov poničen. Obdobný osud jej čekal i za minulého režimu. Dnes se o hřbitov stará Židovská obec Teplice, která jej pravidelně seká a renovuje náhrobky.