Mašťov

Nejstarší židovské osídlení

Počátek židovského osídlení Mašťova se datuje už k první polovině 16. století. Posléze žili židé ve městě nepřetržitě, s výjimkou let 1617 až 1647, kdy byli vyhnáni, až do druhé světové války. Největšího rozmachu se místní obyvatelstvo dočkalo koncem 19. století, kdy v roce 1880 žilo v Mašťově 160 židů.

Židovské památky

Ve městě existovaly dva židovské sídelní okrsky – jeden se nacházel v Židovské ulici, druhý v Zámecké ulici. Celkem se z nich dochovaly tři židovské domy. V roce 1830 byla mezi potokem Dubá a zámeckým parkem postavena synagoga, která během války sloužila jako truhlářská dílna. Po roce 1948 byla zbořena. Židovský hřbitov byl údajně založen již v 15. století asi 750 metrů severozápadně od města. Nacisté hřbitov poničili. Velkou ránu mu zasadili filmaři, když odvezli 50 náhrobků na teplický hřbitov.

Současnost hřbitova

Ještě v roce 2010 byl hřbitov zarostlý náletovými dřevinami a část náhrobků byla povalena. V srpnu a listopadu 2011 však proběhla revitalizace hřbitova díky dobrovolníkům z České unie židovské mládeže v součinnosti s židovskou obcí v Teplicích. Celkově se dochoval 170 náhrobků od 18. století. Postupně se také vrátily původní náhrobky z Teplic. V roce 2004 to bylo 42 náhrobků a o deset let později 8. Hřbitov je obehnán kamennou zdí a je volně přístupný.