Letov

Počátek osídlení

V Letově byla jedna z největších židovských komunit na Podbořansku a byla také jádrem velké pozdější komunity v Podbořanech samotných. Židovské osídlení v Letově se datuje od začátku 17. století, kdy zde žily dvě rodiny. O sto let později tu žilo už šest rodin, tj. pětina obyvatelstva. Jejich členové se živili jako řezníci, krejčí, švec a podomní obchodníci. Letovští Židé tehdy nesměli vlastnit nemovitosti, proto žili v nájemních bytech.

Doba rozmachu

Největšího rozvoje se místnímu židovstvu dostalo v první polovině 19. století, kdy zde žilo 21 židovských rodin. Tento stav však postupně klesal a to kvůli zákonu z roku 1849, kdy se Židé směli stěhovat do větších aglomerací. Tehdy se letovští Židé přesídlili do Podbořan. V roce 1930 již žil v letově jediný Žid. V době, kdy zde byla komunita nejpočetnější, se tu zřídila modlitebna a později kolem roku 1840 tu byla vystavena synogoga.

Plánek židovského osídlení v Letově

Synagoga a židovská čtvrť

Ta stála v jihovýchodní části vesnice, poblíž cesty na Blšany. Tam se také nacházela židovská čtvrť, tedy větší shluk domů, kde žili pouze Židé. (Tato synagoga byla později zbouraná a z ní byla vystavěná nová v Podbořanech v dnešní ulici Antonína Dvořáka. Interiérové vybavení bylo přeneseno do nové modlitebny.) Ze židovské čtvrti se dochovaly v přestavbách dva z domů se v přestavbách dochovaly do současnosti. Další domy byly rozptýleny po celém Letově, stejně tak židovská škola se nacházela na návsi v čísle popisném 45.

Založení hřbitova

Kolem 18. století si směli místní Židé založit vlastní hřbitov (doté doby využívali hřbitovy v Širokých Třebčicích, Mašťově, Drahonicích). Zpočátku hřbitov měřil 798 m2 a uprostřed lichběžníkového půdorysu stála márnice. Před rokem 1860 se plocha zvětšila o kus vedlejšího pole. Konečná plocha tak měřila 1378 m2. Na hřbitově, který čítá na 500 hrobů, jsou pohřbeni lidé z Blšan, Liběšovic, Libořic, Měcholup, Želeče, Očihova, Hluban a Podbořan. Jako poslední zde byla v roce 1907 pohřbena 77letá paní Lowyová z Podbořan.

Současnost

Během řádení nacistů byl hřbitov značně poničen, většina náhrobků byla povalena, některé zničeny. Historicky cennější jsou jednodílné náhrobky na jižní straně, vícedílné náhrobky jsou mladší a nachází se také na „přikoupené“ části hřbitova. Spousta náhrobků je vyrobena z místního červeného pískovce. Kromě vandalů zde řádili také zloději, takže většinu náhrobků tu už nenajdeme. V roce 2017 Židovská obec Teplice zahájila rekonstrukci hřbitova a to s přispěním ESFJ.

https://mapy.cz/s/2in2U